VARADOR PORT DE CIUTADELLA

Astilleros Llompart gestiona el Varador del Port de Ciutadella i aposta per la millora permanent de les seves instal·lacions, on l’empresa realitza els serveis per a la reparació i manteniment d’embarcacions. Els nostres clients es beneficien d’un servei integral de qualitat en un espai que concentra de forma còmoda i pràctica totes les tasques necessàries, i que ens validen com un referent a Menorca i a les Illes Balears.

INSTAL·LACIONS

Ubicades a l’extrem del moll comercial del Port de Ciutadella, les instal·lacions han estat reformades i ampliades en diferents ocasions des de la seva inauguració l’any 1985 i actualment estan dotades de les següents característiques:

Hissada i botadura d’embarcacions

Trasllat d’embarcacions a la zona destinada a la reparació

Dipòsit i hivernatge d’embarcacions

Gestió de làmina d’aigua per a embarcacions en espera

Subministrament d’aigua i energia elèctrica

El taller-magatzem situat a les instal·lacions del varador del Port de Ciutadella és un espai dedicat a l’emmagatzematge de materials i al dipòsit i conservació de maquinària i mitjans complementaris per al subministrament, reparació i manteniment de les embarcacions.

SERVEIS

Astilleros Llompart ofereix els següents serveis de varada i botadura:

El Tren de Varada permet la hissada i botadura d’embarcacions de fins a 200 tones, i és el servei més característic del Varador del Port de Ciutadella des de la seva inauguració l’any 1985.

El 2007, un any després de la rissaga, les instal.laciones es van modernitzar amb la instal.lació d’una grua ploma de 12,5 tonelades i un útil de càrrega de 4,5 metres de mànega per adaptar els serveis que s’ofereixen als nous temps de forma més àgil i eficient.

El remolc hidràulic per a embarcacions de fins a 16 tones de pes permet realitzar moviments d’embarcacions a qualsevol punt de les instal·lacions del varador per a la seva reparació o dipòsit i hivernatge.

Amb la posada en funcionament de tota aquesta infraestructura els nostres clients reben un servei professional i eficaç en la varada i botadura d’embarcacions.

La nostra empresa està al seu servei per tal que el seu pas per l’escar del Port de Ciutadella sigui l’opció més encertada per a la seva embarcació.